OXFAM IN ACTIE

Oxfam werkt in meer dan 90 landen, samen met 3.200 partnerorganisaties, om een einde te maken aan ongelijkheid en onrechtvaardigheid. We helpen elk jaar 25 miljoen vrouwen, mannen en kinderen via ontwikkelingsprojecten, noodhulp en bewustmaking.

1 op de 3 mensen in de wereld leeft in armoede.

Oxfam is een beweging van burgers die deze situatie wil veranderen door tegen ongelijkheid te strijden.

VOOR ELKE EURO DIE WORDT UITGEGEVEN

Samen verdedigen we rechten en waarden, maar we ontwikkelen ook concrete en innovatieve oplossingen voor echte problemen. Met zichtbare resultaten.

Lees de getuigenissen van de mensen met wie we werken

Ondersteuning van de rechten van werknemers en gendergelijkheid in Laos

Een kleine groep schenkers is naar Laos getrokken om met eigen ogen de projecten van Oxfam in dit Zuidoost-Aziatische land te zien. Oxfam België is bijzonder actief in dit land. We werken er aan projecten rond de rechten van werkneemsters/werknemers, gendergelijkheid, sociale bescherming en steun voor mensen met hiv/aids.

Afrikaanse vrouwen helpen om hun micro-onderneming te starten

Een kwart van de Afrikaanse vrouwen die deel uitmaken van de bevolking op actieve leeftijd richt een micro-onderneming op. Zij zijn de meest ondernemende groep vrouwen ter wereld! Maar voor ze van start kunnen gaan, wacht hen een waar hindernissenparcours. Oxfam-partners helpen hen bij het opstarten van hun bedrijf. Zoals Addise, een honingproducente in Ethiopië, en Henriette, hoofd van een coöperatie die karitébotercosmetica produceert in Burkina Faso. "Toen Oxfam in mijn stad een ondernemerschapsproject startte, greep ik meteen mijn kans. Vroeger had ik geen eigen inkomen. Dankzij de verkoop van honing kon ik mijn eigen bankrekening openen", aldus Addise, ondernemer.

Klimaatcrisis: toegang tot water in Pakistan verbeteren

Het zijn de mensen in arme landen die de hoogste prijs betalen voor de klimaatcrisis, ook al zijn zij daar het minst verantwoordelijk voor. Zoals in Pakistan, waar de klimaatcrisis waterschaarste veroorzaakt en honger, armoede en ongelijkheid verergert. Oxfam is sinds 2002 aanwezig in Pakistan. Via onze lokale partners ondersteunen we vrouwen in hun emancipatie, zodat ze woordvoerders worden van hun gemeenschap tegenover gewetenloze landeigenaren die watervoorraden monopoliseren. Vrouwen zoals Sara Solangi, die bij een Oxfam-partner een opleiding in leiderschap volgde. "Het water bereikt ons niet meer, omdat de landeigenaren stroomopwaarts in de rivier dammen hebben gebouwd. Dit doodt onze gewassen en ons vee. We hebben deze praktijken aan de kaak gesteld, omdat dit water ook van ons is.”, Sara Solangi, Pakistan.