Praktische instructies voor de tracking Oxfam Trailwalker 2020: Choose your Challenge

11 aug 2020

Proficiat ! Je hebt beslist om, ondanks Covid-19, samen met je team de uitdaging aan te gaan.

Samen met jullie willen wij van deze uitzonderlijke editie een fijne belevenis maken, met een paar ‘toeters en bellen’ van de ‘echte’ Oxfam Trailwalker, zoals rugnummers, een overzicht van afgelegde afstand en tijden, delen van foto’s en ervaringen en zelfs… medailles.

Om deze beleving optimaal te maken, moeten een paar praktische zaken geregeld worden, voor, tijdens en na de mars.

VOORAF

1. Een parcours uitstippelen en controlepunten vastleggen

 • Bepaal een vertrek- en aankomstplaats

 • Stippel een parcours uit, met de afstand die je team beslist om af te leggen

 • Lokaliseer op de kaart een controlepunt ongeveer elke 20 kilometer

2. De gegevens overmaken aan Oxfam Trailwalker (zo snel mogelijk, in ieder geval voor 15 augustus)

A) Parcours

=> Liefst digitaal : een bestand met een ‘track’ (als gpx of gelijkwaardig)

Gebruik een programma of webapplicatie om een route te creëren en als gpx-bestand te downloaden, bijvoorbeeld :

=> Ofwel getekend op kaart : getekend op Google maps of op een plan is ook goed. Wij zullen het dan digitalisere.

B) Begin-, eind- en controlepunten

 • Liefst ‘waypoints’ in het digitaal bestand
 • Ofwel coördinaten (lengte- en breedtegraad)
 • Ofwel de adressen (straat, nummer, gemeente)

Het vertrekpunt van jullie parcours (en van dat van alle andere teams) zal overgebracht worden op een overzichtskaart van België, die publiek zal zijn (de link wordt later meegedeeld)..

3. ‘OwnTracks’, de applicatie voor geolocatie downloaden en installeren

 • De stappers (tenminste één, best alle vier) installeren op hun smartphone ‘Owntracks’, een applicatie voor geolocatie (aangepast voor Oxfam Trailwalker en beveiligd) en geven Oxfam de toestemming om hun positie te volgen tijdens hun mars.
 • Hoe ‘Owntracks’ downloaden en installeren op smartphone (Android) en iPhone (iOS) vind je in de afzonderlelijke instructies "OwnTracks-Configuratie".
 • Doe dit zodra je deze instructies ontvangen hebt.
 • Indien je moeilijkheden ondervindt, kan je tijdens de week van 24 augustus tijdens kantooruren assistentie vragen op : +32 473 70 19 59
Android iOS

TIJDENS

Tijdens het weekend van 29-30 augustus moeten familie en vrienden jullie kunnen volgen zoals tijdens een ‘echte’ Oxfam Trailwalker, dankzij een overzicht van de afgelegde afstand en tijd van elk team en een dynamische kaart, op basis van de gegevens van de teams, hetzij via gps, hetzij via telefoon/sms.

Om dat goed te laten lukken, moeten we nog verduidelijken hoe de opvolging van de teams tijdens hun mars kan gebeuren.

Elk team kiest zelf het uur van de start.

De opvolging van de teams door Oxfam Trailwalker is echter enkel mogelijk op voorwaarde dat :

 • het team ten vroegste start op zaterdag 29 augustus om 7 uur
 • ten laatste aankomt op zondag 30 augustus om 17 uur

A) Minimale methode

Alle teams dienen het tijdstip waarop de stappers

 1. vertrekken
 2. voorbij komen aan elk van de controlepunten
 3. aankomen bij de finish

over te maken aan het controlecentrum van Oxfam Trailwalker: Choose your challenge op één van volgende twee manieren:

 • Liefst via hetspeciaal webformulier webformulier (op smartphone of laptop), door een stapper of supporter.
  Elk team zal een eigen paswoord krijgen om dit webformulier te gebruiken.
 • Ofwel telefonisch of met SMS naar : +32 473 70 19 59

B. Optimaal: met OwnTracks, de applicatie voor geolocatie (GPS)

 • Geolocatie met behulp van Owntracks wordt samen met methode A gebruikt.
 • Best is dat alle stappers van het team ‘Owntracks’ op hun smartphone installeren (zie punt 3 hierboven).
 • Maar omdat ‘Owntracks’ energie verbruikt is het aangewezen dat elk team deze op niet meer dan één smartphone tegelijk activeert. Indien de batterij van die smartphone te laag zakt, deactiveer je Owntracks op die smartphone en activeer je ‘Owntracks’ op de smartphone van een ander teamlid. Zo blijft de tracking van het team verzekerd.
  ‘Owntracks’ activeren en deactiveren is erg eenvoudig. Voor een gedetailleerde uitleg verwijzen we naar de afzonderlijke instructies ‘Owntracks-Configuratie
 • Voor lange afstanden is het best een powerbank te voorzien.

NADIEN

Als jullie gedaan zijn met julie uitdaging, krijgen jullie een speciale medaille Oxfam Trailwalker: Choose your Challenge.