Hoe organiseren we Oxfam Trailwalker in 2021?

05 mei 2021

Na een bijzonder jaar zijn we terug met de klassieke Oxfam Trailwalker. We keren voor de 14de editie terug naar de prachtige landschappen van Saint-Hubert in het laatste weekend van augustus (28 en 29 augustus).

We willen dit jaar het evenement hoe dan ook laten doorgaan, maar we blijven steeds rekening houden met de geldende coronamaatregelen. 

Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen die we treffen om je een ‘coronaproof’ evenement te garanderen. We vragen aan iedereen om deze richtlijnen te volgen en te respecteren. Afhankelijk van de voorschriften die op het moment van het evenement van kracht zijn, kunnen deze maatregelen nog worden aangepast. (Laatst bijgewerkt op 5-05-2021)

Het is onmogelijk om vandaag een betrouwbare voorspelling te maken van de ernst van de pandemie en de sanitaire veiligheidsmaatregelen eind augustus, wanneer de 14de editie van Oxfam Trailwalker gepland is. 

Oxfam Trailwalker engageert zich… 

De organisatie van Oxfam Trailwalker heeft een sanitair protocol uitgewerkt, waarin een aantal maatregelen zijn opgenomen om de veiligheid en gezondheid van iedereen te verzekeren.

We nodigen alle wandelaars, supporters en vrijwilligers uit om dit protocol aandachtig door te nemen en het te respecteren tijdens het evenement. De maatregelen zijn alleen effectief als ze gezamenlijk worden genomen, begrepen, aanvaard en gedeeld door iedereen.  

Of het evenement doorgaat, hangt dus af van de solidariteit van iedereen:  

 • Respecteer de geldende instructies en afstandsmaatregelen, in het bijzonder in gesloten ruimtes of met hoge dichtheid per vierkante meter ;  
 • Kom niet naar evenement in geval van een vermoeden van Covid, wanneer je koorts hebt of wanneer je in contact geweest bent met iemand die besmet is met Covid. Raadpleeg eventueel een arts.  
 • Besteed bijzondere aandacht aan uw gezondheidstoestand, vooral als u een  risicoprofiel of "kwetsbaar" persoon bent.  
 • Zorg voor het nodige om uzelf en anderen te beschermen: maskers en hydroalcoholische gel.  
 • En gooi natuurlijk geen afval (met name maskers en gel) op de openbare weg, respecteer de openbare ruimte en laat ze netjes achter.  

We volgen de evolutie van de gezondheidssituatie en de federale maatregelen op de voet. 

 In overleg met de betrokken diensten zal de organisatie het protocol indien nodig actualiseren zodat het aangepast blijft. Het blijft ondergeschikt aan lokale regels en maatregelen. Er zal gecommuniceerd worden via de website en via e-mail naar teams en vrijwilligers. 

Alle wandelaars, supporters en vrijwilligers verbinden zich ertoe om de maatregelen voorzien in dit protocol strikt na te leven. 

 Vanuit de organisatie hebben wij 3 scenario’s voor ogen : 

 • Scenario C (met de C van “Covid-proof”), het meest waarschijnlijke 
 • Scenario N (met de N van “Normaal”), waarop we een beetje durven hopen 
 • Scenario Z (met de Z van “Zero”), waar we moeten voor vrezen 

Scenario C 

Oxfam Trailwalker gaat door op zaterdag 28 en zondag 29 augustus in het Grote Woud van St-Hubert, met start en aankomst op de militaire luchthaven, mits een aantal beperkingen. 

1. De organisatoren behouden zich het recht voor om de deelname van wandelaars afhankelijk te maken van een recente (<72 uur) negatieve Covid-test en/of een vaccinatiebewijs, voor te leggen bij registratie. Bevestiging en precieze modaliteiten zullen later worden meegedeeld. 

Teams moeten vier personen tellen om te mogen starten.  Aan alle teams wordt aangeraden om een vijfde persoon voor te bereiden op een eventuele vervanging en deze op te nemen bij de supporters (opgeven aan het eerste CP, na 14 km, is een mogelijke uitweg). 

2. Om het aantal en de intensiteit van de contacten en het risico op besmettingen te beperken, gelden volgende richtlijnen: 

 • de groepen van stappers, van supporters, van vrijwilligers en organisatoren, worden zoveel mogelijk van mekaar gescheiden, gekanaliseerd in afzonderlijke stromen met afgebakende zones; 
 • een team van stappers vormt een “inteamiteit” (in-team-iteit,  in plaats van ‘bubbel’) van 4 personen; 
 • een groep van 4 stappers en 6 supporters, vormt een ‘inteamiteit’ van 10 personen, waarbinnen contacten tot op zekere hoogte mogelijk zijn (bijvoorbeeld in de omgeving van de checkpoints of in de parkeerzones); 
 • er wordt aangeraden om met niet meer dan 6 supporters per team naar Oxfam Trailwalker te komen; 
 • elke ‘inteamiteit’ moet afstandsmaatregelen respecteren tegenover de andere; 
 • elke ‘inteamiteit’ van 10 krijgt een eigen herkenningsteken (bv. een armbandje, badge, rugnummer); 
 • om voldoende afstand mogelijk te maken, wordt de start in twee golven opgedeeld, om 7 u en om 8 u (de snelste teams nemen de eerste start); 
 • op plaatsen waar mensen samenkomen (start, aankomst, checkpoints,…) moet iedereen altijd een mondmasker dragen, stappers inbegrepen; 
 • stappers mogen het mondmasker afnemen tijdens de mars buiten de CP-zones, op voorwaarde redelijke afstandsregels te respecteren tgo. andere teams; 
 • iedereen ontsmet geregeld de handen met hydrogel. Op plaatsen waar mensen samenkomen zal de organisatie hydrogel voorzien, de ruimten en oppervlakken ontsmetten en verluchting verzekeren. 

3. Scenario C betekent ook dat volgende activiteiten of diensten niet zullen aangeboden worden: 

 • ontbijt op zaterdagochtend; 
 • lunch op zaterdagmiddag; 
 • massage (geen tafels, geen masseurs); 
 • slaapplaatsen en veldbedden; 
 • grill of BBQ aan de aankomst op zondag  

Alle teams worden uitgenodigd om zich voor te bereiden op dit waarschijnlijk scenario en samen met hun supporters alternatieven te voorzien, binnen hun ‘inteamiteit’ van 10. 

Een warme pastamaaltijd is wel voorzien op 4CP CRIE (km 65), in een zone voorbehouden voor stappers en met respect van strikte sanitaire en hygiënische maatregelen. 

4. Om het respect van de afstandsregels te kunnen verzekeren op de beschikbare ruimte van de checkpoints, moet de druk van mensen en voertuigen zoveel mogelijk beperkt worden. 

 • Op de militaire luchtmachtbasis is er onbeperkte parkeerruimte, die toegankelijk blijft gedurende de volledige duur van het evenement.  
 • Iedereen wordt uitgenodigd om slechts één voertuig per team tegelijkertijd langs het parcours te laten rondrijden. 
 • Daarom wordt per team slechts één parkeertoelating afgeleverd; zonder dit document achter de voorruit worden wagens niet toegelaten tot de parkeerzones van de checkpoints (de toelating kan overgedragen worden aan een ander voertuig van het team). 
 • Voertuigen waarvan de afmetingen groter zijn dan 2 x 5,5 meter, worden niet toegelaten tot de parkeerzones van de checkpoints; op de militaire luchtmachtbasis is er voldoende plaats (zonder voorzieningen). 

5. Er zijn ook aanpassingen voorzien voor de inschakeling van de vrijwilligers:  

 • vrijwilligers worden voor het ganse weekend onderverdeeld in vaste vrijwilligersteams (“grote inteamiteiten”), om te vermijden dat mensen worden toegevoegd tijdens een shift;  
 • beperking tot  afgelijnde taken;  
 • vastleggen van een pendelschema dat toelaat verplaatsingen te bundelen met respect voor afstandsmaatregelen in het voertuig. 

Scenario N 

Oxfam Trailwalker gaat door op zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het Grote Woud van St-Hubert, met start en aankomst op de militaire luchthaven. 

De controle van de pandemie laat toe om [een deel van] de maatregelen te versoepelen en een min of meer ‘normale’ editie van Oxfam Trailwalker aan te bieden.   

Rekening houdend met de maatregelen die op dat moment door de federale, provinciale of gemeentelijke overheid, eventueel zullen opgelegd worden, 

 • zouden de Covid-testen, afstandsmaatregelen, bubbelbeperkingen, kanalisatie van stromen, maskerplicht,… kunnen versoepeld worden; 
 • zouden ontbijt, massages, slaapplaatsen en BBQ kunnen aangeboden worden. 

Wat dit precies betekent, is op dit ogenblik niet te bepalen. 

Scenario Z 

De federale en/of provinciale en/of gemeentelijke overheid geeft geen toelating tot de organisatie van Oxfam Trailwalker op zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het Grote Woud van St-Hubert. 

In dat geval wordt de inschrijving naar de volgende editie van Oxfam Trailwalker overgedragen, met behoud van deelnemingsbijdrage en ingezamelde giften, tenzij de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van deze bedragen gevraagd wordt.