Fiscale steunmaatregelen voor giften in 2020 in de wet opgenomen

16 jul 2020

Op 12 juni keurde het uitgebreide Kernkabinet bijkomende steunmaatregelen goed in het kader van de Coronacrisis, waaronder een verhoging van 45 naar 60% van de belastingvermindering voor giften in 2020 aan erkende instellingen alsook een verhoging van 10 naar 20% van het plafond van het netto-belastbaar inkomen.
De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw had om deze maatregel gevraagd om de negatieve impact van Covid-19 op de inkomsten te compenseren.

Een aantal verenigingen en stichtingen maakte zich ongerust omdat er niet meteen een formele bevestiging van de beslissing volgde. De reden hiervoor was dat de maatregelen een aanpassing van de wet vereisten, een proces dat enkele weken in beslag nam.
Op donderdag 9 juli keurden de volksvertegenwoordigers eindelijk de aanpassingen goed (135 stemmen voor, 12 onthoudingen), als onderdeel van een ‘Wet houdende houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III)’ : https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1390/55K1390001.pdf

De maatregelen zijn geldig voor giften vanaf 1 januari tot en met 31 december 2020 aan alle erkende instellingen. Het budgettair impact van beide maatregelen wordt geschat op zo’n € 28 miljoen. Het gaat evenwel niet om extra uitgaven door de overheid, maar om een investering in het maatschappelijk belang, met terugverdieneffecten.

De VEF roept haar leden (en alle erkende instellingen in ons land) op om hierover maximaal te communiceren naar schenkers en sympathisanten, om aldus de vrijgevigheid tijdens de komende maanden extra aan te moedigen.