Eric Allaer

13 jun 2017

Vrijdag 9 juni in de ochtend overleed Eric Allaer, ten gevolge van een tragische aanrijding op zijn fiets. Hij werd de week tevoren 57 jaar.
Eric heeft de voorbije 3 edities van Oxfam Trailwalker als vrijwilliger een aantal sleutelfuncties verzekerd, op checkpoints, in de alarmcentrale ('s nachts vooral), op de parking bij Worriken vorig jaar op vrijdagavond... Hij was al ingeschreven voor OTW 2017 en wij waren nu al gerustgesteld weer op hem te mogen rekenen. Eric is een paar jaren verantwoordelijke geweest voor beheer en personeeldienst bij Oxfam-Magasin du monde. De laatste vijftien jaren was hij vooral actief rond milieubescherming, ondermeer als directeur van een vormingsinstelling.
Het team van Oxfam Traiwalker, namens de ganse Trailwalkergemeenschap, biedt zijn familie hun oprechte deelneming aan.