09 jun
36,00 km in 7 uren gedurende de Dag
door Bram Fronik, Jasper Delandtsheer