Fiscaal attest

Het fiscaal attest, dat recht geeft op een belastingvermindering voor giften, beantwoordt aan een aantal wettelijke voorwaarden:

  • Giften moeten door rechtstreeks van de rekening van de schenker overgemaakt worden op de rekening van Oxfam-Solidariteit vzw, BE37 0000 0000 2828 (BIC: BPOTBEB1), met vermelding: “6114 TEAM + nummer team”.
  • Dit geldt zowel voor de bankverrichtingen via de teampagina op de website van Oxfam Trailwalker, als voor klassieke overschrijvingen en home- of netbanking.
  • Er wordt een fiscaal attest uitgereikt zodra het totaal van de giften aan Oxfam-Solidariteit op jaarbasis € 40 of meer bedraagt.
  • De schenker ontvangt begin maart het fiscaal attest van het afgelopen jaar.
  • Oxfam bezorgt de fiscale attesten bij de belastingadministratie zodat die worden opgenomen in Tax-on-web. Zij geven recht op een belastingvermindering van 45% van het totaalbedrag van de giften.
  • De naam van de begunstigde van het fiscaal attest is deze die verbonden is met het rekeningnummer van de schenker; dit kan later niet gewijzigd worden.

Bedrijven, onderworpen aan de vennootschapsbelasting, hebben eveneens recht op belastingvermindering voor giften, volgens een vergelijkbare procedure.